Livsmedelsindustrin har en nyckelroll i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Lidl Sverige vill vara en aktiv och pådrivande aktör och utlyser därför upp till 11 miljoner kronor till hållbarhetsprojekt utanför den egna verksamheten som kan lösa de utmaningar som produktion och konsumtion av mat och livsmedel står inför. Genom Lidl Future Initiatives kommer Lidl Sverige att stödja projekt och initiativ utanför den egna verksamheten som är kritiska för att påskynda omställningen till ett mer hållbart livsmedelssystem som levererar hälsosam mat.

Om utlysningen

Livsmedelsindustrin står inför stora utmaningar. Idag står maten för ungefär en fjärdedel av människans klimatpåverkan och den orsakar stora miljöproblem så som minskad biologisk mångfald, utarmning av naturresurser och övergödning. Dessutom är matvanor den främsta riskfaktorn för ohälsa i Sverige där många äter för lite fullkorn och frukt och grönt, och för mycket kött, socker och salt. Med denna utmaningsdrivna utlysning vill Lidl Sverige ge chansen till de som kan skapa förändring och som vågar pröva nya eller annorlunda lösningar. Vi välkomnar utmanare, de som är påhittiga och de som bär på handlingskraft.

Ansökningsperioden stängde den 13 september. Vinnarna prisas den 20 november 2020.

robot

Vem kunde ansöka?

Utlysningen riktas mot projekt och initiativ som kan genomföra kritiska förändringar här och nu från:

 • ideella organisationer
 • universitet, högskolor och oberoende forskningsinstitut
 • innovativa företag och andra aktörer med möjlighet att bidra till omställningen

Projekt med en projekttid på cirka 12-18 månader kan söka medel. Även redan pågående projekt eller projekt som går in i en ny fas är välkomna att ansöka.

Aktiviteter som omfattas av utlysningen är:

 • Tester och piloter som snabbar på omställningen till hållbara livsmedelssystem som levererar hälsosam mat.
 • Forskning och utveckling nära test- och implementeringsfasen.
 • Lösningar som leder till direkta produktions- eller beteendeförändringar.

Vi välkomnar initiativ där flera aktörer samverkar och stärker möjligheten till ett mer effektivt genomförande.

Vad kunde man söka för?

Projektets resultat ska bidra till ett eller flera av FN:s globala hållbarhetsmål 2, 8, 9, 12 eller 15 i Agenda 2030. Läs mer om målen här.

Utlysningen omfattas av följande områden som alla innebär en omställning till framtidens hållbara livsmedelssystem:

 • Hållbara, innovativa och effektiva metoder inom jordbruksproduktionen som precisionsodling, klimatpositivitet, cirkularitet och regenerativt jordbruk.
 • Forskning och innovation av framtidens hälsosamma och hållbara mat så som växtbaserade produkter.
 • Smarta digitala lösningar som transformerar livsmedelssystemet med hjälp av AI och annan teknik, exempelvis för ökad biologisk mångfald.
 • Innovation och utveckling för minskat matsvinn genom cirkulär livsmedelsproduktion.
 • Beteendeförändring hos konsument som leder till exempelvis fler och bättre hållbara lösningar och ökat intag av hälsosam och hållbar mat.

technology

Skall-krav för sökande projekt och initiativ

Alla sökande projekt måste uppfylla följande sju skall-krav, vilket ska beskrivas i ansökan:

 1. Bidrag till hållbar utveckling. Det innefattar miljömässiga, sociala eller ekonomiska förbättringar och får inte försämra någon av dem.
 2. Utmaningar relaterade till livsmedelssystemet. Här ingår även förpackningar och distributionslösningar.
 3. Är annorlunda eller unika! Vi gillar utmanare och uppstickare som driver hållbar utveckling. Det kan gälla projektet, deltagarna eller effekten.
 4. Mätbar hållbarhetsnytta och effekt. Projekten ska kunna påvisa konkreta förändringar eller resultat i bidrag till FN:s globala hållbarhetsmål 2, 8, 9, 12 eller 15 i Agenda 2030.
 5. Är till nytta för fler och bidrar på så vis till utveckling i samhället.
 6. Stöd till projekt som gör skillnad, men vi ger inte bidrag till företags eller organisationers löpande verksamhet eller drift.
 7. Tidskritiskt såtillvida att vi premierar lösningar som ger snabbast möjliga effekt och med kort start- eller slutsträcka.

Ansökan och bedömnings­process

tidplan tidplan

Expertpanel

Victoria Voss Bignet

Doktorand inom hälsosam
och hållbar kosthållning
Stockholm Resilience Centre

Katarina Graffman

Fil Dr Kulturantropologi
Uppsala universitet

Håkan Isaksson

Affärsstrateg
Sveriges lantbruksuniversitet

Johan Jörgensen

Grundare Sweden Foodtech

Ulf Sonesson

Forsknings- och
affärsutvecklingsansvarig
RISE, Jordbruk och Livsmedel

Intern jury

Johan Augustsson

Sverigechef Lidl

Gabriella Goldman

Marknad- och
kommunikationsdirektör

Martin Kauffner

Ekonomidirektör

Miriam Thunborg

Hållbarhetschef

Robert Stekovic

Kommersiell direktör

Bedömningskriterier

 1. Relevans – bidrar projektet till utlysningens målsättningar och med hur stort bidrag till FN:s globala hållbarhetsmål 2, 8, 9, 12 eller 15?
 2. Potential – hur stor framgång kan syftet med projektet bidra med och med vilket genomslag?
 3. Genomförbarhet – är projektet realistiskt (syfte, mål, budget, tidsplan)?
 4. Unicitet – hur unikt är projektet jämfört med andra?
 5. Tidskritiskt – tajming och grad av angelägenhet i tid för projektet?
 6. Team – har deltagare i projektet rätt kompetens?

Om Lidl Future Initiatives

Genom Lidl Future Initiatives ger Lidl Sverige stöd till hållbarhetsprojekt som löser utmaningar utanför den egna verksamheten. Det sker genom utmaningsdrivna utlysningar och tävlingar (Challenge Awards).

Pengarna har Lidls kunder bidragit till genom en prishöjning på plastbärkassar 1 juni 2018 till 30 april 2020 som ett initiativ för att minska konsumtionen av plast. Hela prishöjningen på 50 öre exklusive moms har oavkortat gått till Lidl Future Initiatives för finansiering av hållbarhetsprojekt i Sverige utanför den egna verksamheten.Tidigare utlysning: Plastutmaningen

Under år 2019 utlyste Lidl Sverige 10 miljoner kronor genom Plastutmaningen för att stödja hållbarhetsprojekt som handlade om att minska eller undvika plast, utveckla alternativa material eller att driva beteendeförändring hos konsument. Utlysningen var öppen för högskolor, universitet, ideella organisationer och oberoende forskningsinstitut. Intresset var stort och av 27 kvalitativa ansökningar utsågs fem pristagare: Friluftsfrämjandet, Karlstads universitet, Rise IVF, KTH Kemisk Återvinning och Rise Solvolys. Gemensamt för pristagarna är deras fokus på olika typer av återvinning av plast som idag är svår eller omöjlig att återvinna, att sluta kretsloppet eller att verka kunskapshöjande mot konsument, framförallt barn och ungdom, såväl som mot förpackningsutvecklare.

Läs mer om vinnarna av Plastutmaningen och deras fantastiska projekt på plastutmaningen.lidl.se.

Inblick i tre vinnarprojekt som gör skillnad

Adam Bergsveen

Kommunikationschef
Friluftsfrämjandet

”Pengarna från Lidl Future Initiatives möjliggör för oss att informera och engagera tiotusentals kring plastutmaningen, genom att vi tar fram en helt ny berättelse med vår populära figur Skogsmulle. Berättelsen kommer finnas som bok, men även spridas digitalt och kostnadsfritt till förskolor och skolor.”

Helén Williams

Docent i miljö- och energisystem
Karlstad universitet

”Projektet innebär en unik möjlighet för oss på universitetet att komma ut och förmedla kunskap, testa teorier och tillsammans med företag utveckla nya lösningar som kan hjälpa människor att minska sin miljöpåverkan. Projektet kommer resultera i en guide som ska underlätta kring när man ska välja eller undvika plast.”

Mattias Andersson

Forskare på enheten material, process och återvinning
RISE Research Institutes of Sweden

”Med hjälp av finansieringen från Lidl Future Initiatives kommer vi att kunna utveckla metoder för att säkert använda återvunnen plast i nya förpackningar för livsmedelskontakt. Den här typen av undersökningar är mycket tidskrävande och kostar en hel del resurser, men med hjälp av pengarna från Plastutmaningen har vi snabbt kunnat komma igång med testerna och utvecklingen av våran nya plastfilm, en plastfilm som vi hoppas hjälper till att accelerera omställning till en mer hållbara användningen av plastförpackningar.”

Lidls hållbarhetsarbete

Sedan 2003 har Lidl Sverige utmanat den svenska dagligvarubranschen och vuxit i snabb takt genom att visa att hög kvalitet och låga priser kan gå hand i hand, utan att kompromissa med andra värden. Detta tack vare smarta och effektiva processer för inköp, logistik och butiksdrift, och ett väl avvägt sortiment.

Tydliga hållbarhetsmål och framtidsanpassat arbete driver verksamheten. Vi har:

 • Antagit målet att halvera matsvinn i butiker och lager till 2025 och vi redovisar transparent vårt matsvinn i ton.
 • Fokus på att utöka det svenska sortimentet och har under våren tecknat avtal med ca 50 nya leverantörer som svar på svenska matproducenters rop på hjälp under Coronapandemin.
 • Uteslutande rättvisemärkt och/eller ekologiskt kaffe och kakao, miljöcertifierad fryst fisk och RSPO-certifierad och segregerad palmolja i våra egna märkesvaror.
 • Antagit målet att minska plastanvändningen med 20% till 2025. Bara under det senaste året har vi exempelvis slutat sälja engångsprodukter av plast vilket ger en besparing på drygt 5 ton plast per år.
 • Minskat utsläppen av växthusgaser år för år samtidigt som vi har ökat omsättningen. Utsläppen vi ännu inte lyckats reducera från driften av den svenska verksamheten kompenserar vi för sedan 2016.
 • Effektiv logistik med 50 % lägre koldioxidutsläpp från våra godstransporter de senaste två åren.
 • Antagit Fossilfritt Sveriges transportutmaning med målet fossilfria godstransporter till 2025.
 • Byggt butik som är Sveriges första klimatneutrala byggnad (NollCO2 tillsammans med SGBC) med öppning på Gotland under sommaren 2020.

För oss är det en självklarhet att bidra till ett mer hållbart samhälle och göra det enklare för våra kunder att handla mer klimatsmart. Hösten 2019 tog vi emot pris för Årets Hållbarhetsinitiativ på Dagligvarugalan för våra många små och stora kliv. Vi har kommit en bra bit på vägen, men vi strävar efter att bli ännu bättre.

Kontakt

utlysning@lidl.se

Skicka mail