Konkret cirkulärt livsmedelssystem

Renahav Sverige AB

Prissumma: 3 700 000 SEK

Utmaning

Idag används importerad soja och småfisk som foder i lax- och fiskodling.

Lösning

Projektet ska ta fram ett lokalt producerat hållbart fiskfoder baserat på matsvinn som ska testas i en landbaserad odling av lax med cirkulärt kretslopp för vattenrening. En cirkulär lösning med stor miljönytta som kan ge effekter på systemet i stort.

Hållbar livsmedelsproduktion med frövitalisering

Robust Seed Technology A&F AB

Prissumma: 2 505 000 SEK

Utmaning

Jordens befolkning växer samtidigt som odlings- och grönytorna minskar.

Lösning

Projektet ska testa en liten stor lösning – frövitalisering. Det är en fröbehandlingsteknik som gör det möjligt att få fram friskare plantor och större skördar på samma yta, med mindre bekämpningsmedel och till lägre kostnad.

Ätbar matförpackning av biomaterial för minskat matsvinn

Saveggy AB och Lunds universitet

Prissumma: 2 115 000 SEK

Utmaning

Idag har nästan all gurka som säljs i butik skyddsplast för att öka hållbarheten på gurkan. Men tänk om man kan skydda gurkan utan plast?

Lösning

Projektet ska testa ett biobaserat ätbart alternativ till den vanliga skyddsplasten. Fördelarna är uppenbara – frukt och grönt med längre hållbarhet, mindre matsvinn och minskat beroende av fossil plast.

Klimatsmart certifiering av kollagring i marken

Inkonova AB och RISE

Prissumma: 2 000 000 SEK

Utmaning

Jord är den näst största kolsänkan på vår planet. Jordbrukaren kan vara en del av klimatlösningen genom att öka kollagringen i marken, men för att göra det behöver man enkelt kunna mäta kolhalten i jorden.

Lösning

Projektet vill genom revolutionerande teknik testa hur drönare med hjälp av AI kan göra det enklare för jordbrukare att mäta jordens kollagringsförmåga. Dessutom ska en klimatsmart märkning testas mot kund. På så sätt kan jordbrukare följa upp och anpassa produktionsmetoder, mer kol kan lagras i marken och konsumenter kan ges vägledning för klimatsmarta köp.

Våra Lidlers val: Svinn-labb

Rädda barnen

Prissumma: 1 000 000 SEK

Utmaning

Oavsett bakgrund eller uppväxtmiljö ska alla barn, unga och vuxna få samma möjlighet och förutsättning att äta hållbart.

Lösning

Genom projektet ska barn, unga och vuxna i socioekonomiskt utsatta områden i Umeå få ökad kunskap om att äta sunt och hållbart, och samtidigt bidra till att minska matsvinnet. Genom events och matlagningsgrupper, så kallade Svinn-labbs, skapas engagemang för hållbarhet och beteendeförändring på gräsrotsnivå. Aktiviteterna på offentliga platser kommer dessutom stärka vi-känslan, ökar tryggheten i områdena och skapar en levande lokal miljö.